Trafikken på Fornebu

Hvordan påvirker våre reisevaner lokalklimaet?
Følg med på trafikkflyten på Fornebu.

Her ser du estimert traffikkmønster Torsdag klokken 07:00

Lyd på trafikkbildet

Estimert antall personer som reiser på Fornebu er

0 personer.
0
Biler
0
Busser
0
Sykler
Beregnet data